Beleidsplan en financiële statuten

Stichting Huifbed-rijden “De Vosjes” vindt het belangrijk cliënten (mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking) de mogelijkheid te bieden om te kunnen huifbed-rijden. Hiervoor is dagelijks de inspanning van verschillende vrijwilligers nodig. Daarnaast is het van belang dat de juiste middelen hiervoor aanwezig zijn.

Het beleid is er op gericht de materialen – nodig voor het huifbedrijden – in stand te houden.

De focus van de stichting is om dit zo lang mogelijk te kunnen blijven doen en hier genoeg vrijwilligers omheen te verzamelen.

Hier kunt u de financiële gegevens van 2016 vinden.

Hier kunt u de financiële gegevens van 2017 vinden.

Hier kunt u de financiële gegevens van 2018 vinden.

Hier kunt u de financiële gegevens van 2019 vinden.

Hier kunt u de financiële gegevens van 2020 vinden.

Hier kunt u de financiële gegevens van 2021 vinden.