Sponsoring

Sponsoren & donaties

Draagt u de stichting een warm hart toe, meldt u zich dan gerust aan als donateur. U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL61RABO0134523601 t.n.v. Stichting huifbed-rijden “de Vosjes”. Elke gift, hoe klein deze ook mag zijn, is van harte welkom. U kunt zich ook als vrijwilliger bij ons aanmelden. Als u één halve dag per week meehelpt bij de stichting zijn wij u daar erg dankbaar voor.

Als u de Stichting wilt sponsoren kan dat ook . Neem in dat geval contact op met Frans de Laat. Zijn contactgegevens kunt u hier vinden. Als sponsor krijgt u een plekje op de website maar ook indien gewenst op de huifkar zelf.

Wij bedanken Lopital voor het aanleveren van de liften en Interpolis voor het leveren van een bijdrage.